Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 45 'k Ga heen, Tot weêrziens.

COLYN, ter zyde.

Ga maar ras. Jy kwam ons hier al lang verveelen.

FANCHETTE.

Myn tyd, wat is zo'n dronke fnaak Ook onbehouden gek en kwastig!

SEP.

Zeg, kindertjes van*t gul vermaak, Val ik jelui ook al te lastig, Indien ik even, aan jou vuur, Myn pyp opfteek?

FANCHETTE.

Een nieuwe kuur! Hy's nog niet weg: hy komt weêr nader. Gy vleice u al te vroeg naar 'k merk'.

COLYN.

Maar iehreeuw toch zo verweerd niet, vader. SEP,, heel fterk fchreeuwende. Wel feldrement! fchreeuw ik zo fterk? Wat hagel nog, ik doe myn beste Zo zacht te fpreeken als ik kan.

FANC HETTE. Ik zie hier nog geen einde van. 'kZal zelf maar heenen gaan ten leste..

SEP.

Blyf, lieve fchaapje! blyf. Ga jy

Hier

Sluiten