Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4? DE KUIPER, Hoe heb jy 't, oude flam?

SEP.

Hoe 'k 't heb? Zo redelyk. Hoe zou ik 't hebben? Dan eens aan 't vloeijen, dan aan 't ebben. Hoe flaat myn kuip 'er meê?

MARTYN.

Haast klaar. Ik kwam hier heen om ze af te maaken. Vraag 't aan Fanchette.

FANCHETTE.

6 Ja , 't is waar.

SEP.

Nou, fpoed jou dan wat met de zaaken.

'k Betaal van daag voor elk een pint j En zal intusfehen heenen flappen, Om midlerwyl ze te doen tappen

Hier in de buurt,by onzen vrind.

MARTYN.

Dat is zeer goed. 'k Zal aanftonds komen.

SEP.

'k Hoop niet dat jy me foppen mag, En daar laat zitten voor 't gelag?

MARTYN.

Neen, neen, wil daar geenzins voor fchroomen.

Sep vertrekt.

TWAALF'

Sluiten