Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL 49 TWAALFDE T O O N E E L.

MARTYN,FANCHETTE. MARTYN.

JF£om hier eens, help me wat, Fanchett',

Dat ik dien kuip hier nederzett', Ik zal 'er aanftonds aan beginnen. Daar is nog aan te doen van binnen.

Wat is hier alles net aan kantl Hoe fchikklyk alles by malkander!

Dat noem 'k een meisje naar den trant En een huishoudlter gaauw en fchrander.

Wat is myn hart met vreugd vervuld

Dat gy myn vrouwtje eens worden zu'.t!

FANCHETTE.

'tls nog zo verr' niet met de ftukken.

MARTYN.

Dat's waar: maar't zal toch fchielyk lukken.

FANCHETTE.

Dat is niet vast.

MARTYN.

Om welke réén? Ben ik niet welgemaakt? Heb 'k ge^ Bevalligheden in jou oogen ?

FANCHETTE.

Dat zeg ik niet.

D MAR-

Sluiten