Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o DE KUIPER,

MAR TYN.

Of wou jy dat Ik nog wat minder jaaren had?

FANCHETTE»

Dat ook niet.

MARTYN.

Of wat meer vermoogen?

FANCHETTE.

Jy waart hierom niet meer noch min Beminnenswaardig in myn' zin.

MARTYN.

Dat noem ik fpreeken. Ja, myn waardel 't Genoegen is het all' op aarde,

Het ftreeft den rykdom vtrr' voorby;

Jy zult te vreden zyn met my. 'tls echter goed, zo men 't genoegen En rykdom kan te faamen voegen;

Maar vrees jy niet, 'k geef jou myn woord, Het zal jou by my niet verdrieten. Jy zult'er voordeel by genieten,

En ik zal doen gelyk 't behoort.

Uy zet zich in den kuip neder.

%

DER-

Sluiten