Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 55 Och! vrind, Servaas, ik word vermoord.

Ei wil me fpoedig toch verlosfen; Jou neef, die fchelm.die deugeuiet, Brengt heden my in 'c grootst verdriet.

Help me, om hem helder af te rosfen.

SERVAAS.

Zacht, vrind Martyn, fpreek met fatzoen. Laat ons hier geen verwarring maaken.

Kom , laaten we eerst myn zaak afdoen, En daarna ever uwe zaaken.

MARTYN.

Ik ben te vreên, zo ons verfchil...

SERVAAS.

Gy zyt my honderd kroonen fchuldig.

MARTYN.

Dat's waar. Ter zytc. Wat of dat zeggen wil ?

Overluid.

Uw neef, die fetaott, maakt me ongeduldig.

SE R VA A S.

De afdoeniugstyd verftreek reeds lang. Kom , maak dat ik myn geld ontfang'.

MARTYN.

Myn vrind, Servaas, zo waar wy leeven, 'k Kan jou geen enklen ftuiver geeveu.

SERVAAS.

Jy moet het fchikken. Zo terflond. Zal jy voor myn betaaling zorgen?

D 4 °f

Sluiten