Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55 DE KUIPER,

Of men verkoopt uw goed op morgen.

MAR T Y N.

Ik zeg als nog, zoek vry in "t rond, Jy zult geen enklen duiver vinden.

SERVAAS.

Des te erger zr.1 't met u vergaan. Dan (laan we uw meubleu morgen aan. Tot weerziens.

MARTIN,

Wat zal'k enderwinden? Hoor my toch aan, zo 't u gevall',

SERVAAS.

Wat wilt gy dat ik hooren zal? En wat bnat telkens die herhaaling? Ik kom by u om myn betaaling,

MARTYN.

Heb met me wat geduld; misfchien Bedenken wy nog met malkander Ter fchikking wel het een of ander.

'k Beu eerlyk en..

SERVAAS.

Dat zal men zien.

COLYN.

Myn oom,Iaat ons eens faamen fpreeken.

Martyn zegt dat hy eerlyk is, Maar dat het geld hem komt te ontbreeken;

Di:

Sluiten