Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL, 57

Dit is een kwelling, die gewis Vry algemeen is in dees dagen. Wel, dat wy 't zo te fchikken zagen

Dat voor het onbetaalde geld

Fanchette wierd als borg gefield, En ikintusfchen haar mogt trouwen;

Dan fca ik voor't betaalen in.

martyn.

Hoe , fchobbejak! wat heb je in't zin?

servaas.

Stil, wil u wat gelaaten houên.

Colyn doet, dunkt me, all' wat hy kan. Gy mogt dit aanbod wel verkiezen.

Wel nu, Martyn , wat zeg je 'er van? m a r t y n. Hoe, zou'k Fanchette dan verliezen?

servaas.

Dan, dunkt,me, vind gy 't ruim zo goed Haast naar 't gevnngenhuis te wandlen? Maar , wat behoef ik veel te handlen ?

'klingeer betaaling. Wees gegroet.

D s ££/A,

Sluiten