Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL.-

BEURTGEZANGEN.

COLYN, tegen Martyn. Een minlytc meisje te behangen Op uwe jaaren is een zaait; Wyl 't huisbeftuur naar plicht te fchraagen

Meer kwelling in heeft dan vermaak. Maar ik, die zulks niet heb tefchroomen, En, jong en fterk, naar d'aibeid haak, Kan Hcbtlyk 't all' te boven komen. Wy blyft niets ovrig dan vermaak. CHOOR.

Hem blyft enz.

SERVAAS. Als ik myn' molen (lil laat blyven,

En- om 't laag water, 't maaien (tank, Heb ik het lastigfte aller wyven ;

Haar raazen. Hoort al myn vermaak. Maar komt het water eensflags weder,

Waardoor ik weêr aan d'arbeid raak, Dan lagcht ze, en word, op haar wys,teder: »t Is alles dan voor haar vermaak.

CHOOR. «t Is alles enz.

FANCHETTE. 't Hart, eens door min aan my gegeeven,

Wil ik dat ahyd voor my blaak* •t Geen voorvalt in het huwlyksleven, Geeft minder kwelling dan vermaak.

tfi

Sluiten