Geen zoekvraag opgegeven

  • / 80
Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

DE KUIPER.

En fchoon getrouwden wel krakeelen, ,

Blyft toch de liefde altyd hun zaak. Waar min regeert moet alles flriclen: Zy is de bron van 't best vermaak. CHOOR. Zy is de bron enz.

SEP, dronken. Die 't weet (begrypje) moet het zeggen :

Myn wyf is als een felle draak: Zo zy me iets in den weg kan leggen,

Band ze, om dat kwellen, graag \ vermaak, 'k Drink wel in flilte eens , 'k wil 't niet heclen ;

Doch als 't Margo ziet is 't myn zaak Wat by te draaijen... haar te ftreelen : Daardoor groeit dan weêr het vermaak.

CHOOR. Daardoor groeit enz. MARTYN, tegen de aanfchonwers. Wanneer een dichter, om te flaagen,

Steeds arbeid in den besten finaak, En daardoor nog niet kan behaagen,

Bant zyne kwelling zyn vermaak. Doch is hem 't flreelend loon befchooren

Voor 't wel voleinden van zyn taak, Dat hy uw handgeklap mag hooren, Dan (trekt zyne oefning zyn vermaak.

C H O O R. Dan (trekt zyne enz. Zo gy ooit droefheid voelt gcnaaken,

Gymoet haar vluchten ; 't is uw zaak. Tracht (leeds voor zang en fpel te biaakere Zy fchenken 't hart het best vermaak.

E I N D

Sluiten