Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

De Canons a 12 f0 —1 Agter ieder Canon volgen' i ■ a 6 tê j- de daar by gehoórt-ritW

De Hauwit<ers J Caiflons.

De Boks-YVagen.

De Referf-' Wagens a n E

— . - a 6 ft>.

— tot 'llauwi'ft'ry.

De Wagens met. Handmortieren.

■ —• Dubbelhaken!

De Pal ver-Wagens.

Dd Wagens met Infanterie- en Cavallerie-Patrddnen.

■ van het Laboratorium.

met Zandzakken, en de Ktdi^e Re-

ferf Wagens.

— met Handgtreedfctiappenj

De Y/er-Wagens, De Hout-Wagens.

De YVagcns met BeHoeftcns divers i cn letdige Tranlport Wagens.

De Brand Wagt. De Pontons.

De Bagagie der Officeren en Train Bediend-fis.

De Smits Karren en Smiis Wagen.-.

De Rademakers-Wagen.

De Fourage- Wagens en Karren.

Zo de Fóuriers niet vooruit zyn, om een Leger af te lleeken, of Quartieren te reguiecren, marcheereo zy by de Fourage-Yvagens.

Het Piquer.

De Infanterie-jWagt.

Geduurende den Marfeh zullen geene Perfoonen, het zy AruIIeriftm of Vrouwen, op de Canons, Affuiten, Caiffons ojf Munitie Wagens n ogen geduid worden, en zo weinig mogelyk op Bagage-W2?,ens.— Zieken en Vrouwen kan men altoos tregten met de Fourage-Wagens te tranfponeeren.

Sluiten