Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

By een fpoedig geordonneerde Marfeh of opbreeken van het Leger, in cas van allarm, word op de eerfte Order ten allerfpoedigae ingefpannen, de Tenten afgebrooken, enz., zonder de Trom'1 Signalen van generaale Marfeh of Vergadering af te wagten. °

Alk Officieren en Onder-Officieren, als mede da Conducteurs of Commandeurs zullen toezien, dat de Train wel geflooren en zonder Intervalles marcheere. . . ~

Geduurende den Marfeh blyft ieder Officier zich' omdreeks het Gefchut van zyne indeeling onthouden, de Canoniers zullen rechts en links van de Stukken marcheeren, en zal men hen niet toelaaten' zich van dezelven te verwyderen.

By ieder Caiffon of Wagen is een Man ingedeelr, die 'er geduurende den Marfeh by blyfr.

Het Tabak rooken langs den Train word expresfeiyk verboden.

Niemand wie hy ook zyn mag, zal Train-Paar-" den tot zynen particulieren dienft mogen gebruike-

Order voor de Parcq - Wagt en andere Wagten.

De Afloffing zal des morgens ten 9 uur gefchieden , ten ware dat de Commandeerende Genera; een ander uur hadde bepaalt.

Tot de Parcq-Wagt word gewoonlyk gecommandeert 1 Officier, 2 Bnmbardiers, 2 Corporaals, 32 Caroniers en 1 Tambour. — NB. De Pontonniers zullen meede geevtn eenige Manfchappen by de Parcq Wagt, en zullen hunne Schildwagten by de Ponton Train uitzetten.

Tot de Brandwagi^, 1 Bombarbier, 1 Corporaaf en 12 Canoniers.

B Doe

Sluiten