Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(21)

En vermits dezeivde Artiileriften blyven zo lans» mair immer moaelyk by het zelvde Gefchut en by deinzelvdën Officier, en dat hy verzekerd is om altoos met zyn eigen Gefchut uit te rukken, zo. kan pien te meer verwasten, dat hy ook zal zorgen, dat alles, tot de minfte kleinigheid ,in de voimaakfte ordrc by zyn Gefchut en by zyne Manfchappen ten allen tyde zal bevonden worden.

Order voor de .Adjudanten.

Zo dra de Anilierifien vergaderen ter plaatfe daar de VeU-Train geformeerd word, zulieo.de Adjudanten dadeljk de indeeling derztlve opmaaken, hier by in acht neemende, dat altoos de Detachementen gedeftineerd by een Veld Battai lon moeten zyn van eene en dezeivde Compagnie, en zo mogt-lyk ook die van twee Battaiiions, die onder, de Orders van een Officier flaan.

Het Gefchut in htt Parcq word genummereerd , en aan een ieder aangeweezen het Nummer tot het welke hy gehoord, ook hier by obferveerende j dat by ieder Canon zo veel rrogelyk Manfchappen van eene en dezeivde Compagnie worden ingedeelt, ten einde 'er by het dc^acheeren van Gefchut geerje verwarring plaats grype. — De refteerende Artiileriften worden afgedeelt by het Laboratorium.

De Fouriers. Het^bsnodigde aantal by de Officier Guide, om als Pionniers te worden geëmployeerd.

De Smeeden, Wielmakers en Timmerlieden-Canoniers by den Direéteur in het Parcq. — En eindelyk by het Entrepot, alwaar eenige blyven tot het doen van Tranfporten, zo ook om, des noods het aantal manqueerende hier uit te completeeren, alles volgens de verdeelinge en opgave, die hun C 3 door

Sluiten