Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

ftainrten, ter teekening brengen by den Ma]or, weike dien rag do Jour is, egter zal hy ook vaiï alies raport aan den anderen Major doen.

Order voor de QuartierméefierSs

Dezelve zullen onder hunne orders hebben

3 Bombardiers —~\ <3en0men uit alle de Com-

3 Corporaals > pagnien.

£o Canoniers —J 11 Tambour*

Dewelke als Fouriers zullen dienen, cn dus van allé óverige Artillerie dienft bevryd.

Deeze Manfchappen campeeren afzondertyk, en zo veel mogelyk ter plaatfe alwaar de Fourage-VVagens opryden, en dé Fourage, het Brood, Hout en Stroo uitgegeevén word.

By aldien de Artillerie de Referve, gerepareerd, word, zullen de twee Quartiermeefters z;ch insgelvks verdeelen , en ieder de helft der Fouriers by zich behouden. .

Zo 'er by het Parcq twee Qjartiermeefters Zyn , zal egter maar een derzelve, met de daar toe benodigde Fouriers' voor uit marcheeren, om het Campement voor het zelve af te fteeken , meedetieemende. de Parcq - Wagen , dewelke belaaden is met eenig Handgereedfchap , de Ptquet- of ParcqPa-den, Parcq Lyn, Parcq-Vlaggen &c. De tweede {Wierrheefter bWft geduurende den Marlch by a«n Train, om te zorgen dat de Fourage behoorlyk volge, en wanneer óp dien dag niet in het Lege|-;

Sluiten