Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(27)

fluantiteit Fourage by bun ontvangen, met byvoeging ,'of dezelve is uitgegeeven aan rogt-Paerden, Officiers Paarden, of wel geprefle Paarden. Zo ook van de quantiteit Brood of Vleefch, voor hun Detachement ontvangen en uitgedeeld. Dit zal door de Ouariiermeefters exaft alles genoteerd worden, od dat zulks overeenkome met de Reekeningen van het Commiffariaat der Fourage en Viyres voor de

A'Wanneer de Quartièrmeefters, Reekeningen van het Commiffariaat van de Fourage en Vivres voor de Armée ; van geleeverd Brood of Vleefch voor Artilleriften, en Foerage voor Officiers-baarden zul, len ontvangen, zullen zy aan hun tegens terugneeming van alle de gegeevene ReSus, ter betaalmge afgeeven een Affignatie op den bollicueur van het Regiment Artilleriflen in 's Hage ,.welke Affigna .« door den Commandant .van den Veld-Tram rotede. zal eeteekend worden.

Zv zullen den Solliciteur daddyk verwittigen, hoe veel van die Somma op reekenmg van ieder Capitein word gebragt, ook de Cpmmandantén d-t Detachementen van alle Compagnien daar van informeeren, ten einde door de Adnnmftrateurs op Reekening van een ieder kan gebragt werden , wat

hyByKn 'er eenige geprefte Paarden in dienft zyn, zullen de Quartièrmeefters zorgen om exacte Notitie te houden, om welke reden die gepreft zyn, hoe veel dagen zy in dienft zyn geweelt.hoe veel Fourage zy genoten hebben , en aan denzei ven , wanneer ontflagen worden, een acquit moeten mee-

^Waïnêer 'er Brood, Stroo, Fourage of Hout word uitgegeeven , zullen de Quartièrmeefters door den Tarabour de nodige en gewoone Appels laaten

P 2 , *la3n »

Sluiten