Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«)

Veranderingen, gemaakt in

de frovifioneele Orders op de Exercitie van de Arüllerye, van den x% Mey ï790j welke voor het overige, m allen deele moeten worden naargekoomen.

Art. I. Welke verandering plaatze zal hebben in de Compositie van het Vaandel Pelotton.

WAnneer twee, of meerder Compagnien te zaa. men exerceeren, zal het Vaandel Pelotton op twee Geleederen worden gerangeerd, en zullen in ieder Gelid drie Bombardiers liaan ; doch, wanneer maar ééne Compagnie exerceerd, zal het Vaandel Pelotton mcede op twee Geleederen ftann , doch zullen in ieder Gelid maar twee Bombardiers Haan; en als door Detachementen , eene Compagnie niet meer dan een en tachtig Man onder het Geweer kan brengen, zal geen Vaandel Pelotton daar van geformeerd worden.

Voor het overige zal geobferveerd worden het geen voorgefchreeven is by Art. L van de Veranderingen, gemaakt in het Exercitie-Reglement van de Infanterie.

Art. II. Welke verandering, omtrend de plaatzing der Timmerlieden plaatze zal hebben by het formeeren van een Battaillon in Battaille.

De Timmerlieden zullen gerangeert blyvenaanden rechter Vleugel van het Battaillon , zoo als in de A pro

Sluiten