Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3 )

lottons, en één aan den linker Vleugel van het vierde Pelotton, vier achter het derde Pelotton, één achter het eerfte, één achter het tweede, en één achter het vierde Pelotton; voor het overige zullen, als meer als drie Compagnien te zamen exerceeren, de overige Bombardiers in het derde Gelid, tuftchen de Pelottons en achter de Pelottons geplaatft worden; en als van eene Compagnie, eenige Bombardiers zyngedetacheerd, zal men obferveeren, om die welke het Vaandel Pelotton moeten formeeren, en die welke in het eerfte Gelid ftaan, te behouden, en te laaten manqueeren die, welke achter de eerfte en vierde Pelottons zyn-

De Tambours zullen geplaatft worden zoo als voorgefchreeven is by het III. Art. van de veranderingen, gemaakt in het Exercitie-Reglement voor de Infanterie.

Art. IV, Van het herstellen van een Battaillon in parade.

Het zelve zal gefchieden zoo als voorgefchreeven is, in het IV. Art. der bovengemelde Veranderingen,

Art. V. Van de Richting van een Battaillon in front staande.

Daar omtrent zal eeobferveerd worden , het geene desweegens voorgefchreeven is, in het V. Art. der bovengemelde Veranderingen.

Art. VI. Wat men te obferveeren heeft, wanneer een Battaillon met Pelottons of Divisien in Bat

taille marcheerd, a!s

meede by het opmar-

cheeren.

Hier omtrent zal naargekomen worden , het geene voorgefchreeven is in het VI. Art. van de bovengemelde Veranderingen, onder Litt. A»

A o Art V[{,

Sluiten