Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

Art. VII. Wat men te obferveeren heeft wanneer men met een Battaillon

in front Wil avanceeren en retireeren.

Hier omtrent zal naargekomen worden, het geen voorgefchreeven is in hét VIL Art. van de bovenge. melde Veranderingen «'lub Litt. A. en B.

Art. Vilt Van de attacque met het vellen der geweeren.

Dit zal gefchieden zoo als voorfz is in het VIII. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Art.IX. Hoe men met een Battaillon of met een kleinder Corps, in het avanceeren, Zal afbreeken.

Hier omtrent moet geobferveerd worden, het geert voorgefchreeven is in het X. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Art. X. Hoe men met een Battaillon of met een kleinder Corps in het retireeren zal afbreeken.

Hier omtrent moet geobferveerd worden, het geen voorgefchreeven is in het XI. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Art. XI. Van de wyze, op welke met Pelottons zal worden gechargeerd.

Hier omtrent zal geobferveerd worden,het geene omtrent het vuuren roet overfpringende Pelortons is voorgefchreeven, aanvangende van den rechter Vleugel»

Sluiten