Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7 )

tige, werkzame pogingen — zij worden van zelfver veeling verteerd, en zijn genoodzaekc hunne toevlugt te neemen tot allerlei hulpmiddelen, om dit te boven te komen — Het verderf van het hart neemt toe, zoo meer de deugd twer kragt verliest, en uit de eerde neigingen, en oeffeningen der ondeugd, in de eerde jaren ontftaen weihaest rampzalige gewoonten , en hebbelijkheden

zij worden eindelijk tot last van zigzelvcn,

én van allen, die hen omringen.

Het menschdom zou gelukkiger zijn, en ook den welfland van het geheel meer behartigen, indien de edele tijd der jongheid beter bedeed werd. Want deze is de voorbereiding tot toekomende werkzaemheid in den mannehjken

ouderdom moeten wij vrugten voordbrengen, welke in onze jeugd gekweekt zijn. Maer treurig is de befchouwing van het verlies, dat het menschdom lijdt, door het verwaerloozen van de eerfte jaren, waar in het zaed moet uitgeftrooid worden, indien men gewenschce vrugten

verwagten zal. Dit verlies te vergoeden

is eigenlijk het ware oogmerk van ons Inftituut. Wij zoeken die kinderen, uit den geringen Burgerdand, welke anderszins de voorbereidene kundigheden, om inde waereld voordtckomen, moeten ontbeeren, te onderfteunen, en hen in den arbeid ene fchuilplaets te doen vinden tegen de A 4 ver-

Sluiten