Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 13 )

I L

Er heerscht een begrip, als of de kinderen, welke uit het fonds onderwijs genieten, van den gezuiverden Godsdienst afgetrokken werden, en een nieuw zamenftel van Godsdienstige begrippen moesten keren, In waarheid een zeer ongeichikr, denkbeeld van ons oogmerk. Ik verUaer u, bij al wat dierbaer zij, dat dit nimmer ons doel geweest is, of ooit zijn zal. Immers alle kinderen, tot welk kristelijk genoodfchap zij ook, uit hoofde van hunne opvoeding, of doop behoren , hebben eene aenfpraek op ons fonds. Het onderwijs gefchied alleen in de eerile voorbereidende kundigheden , zonder bepaling van bijzonder onderwijs in de gevoelens van deze of gene Kerk. Dit weeten allen, die deel hebben aan deze heilzame inrigting. Maer veelal worden zodanige uitvlugten gezogt, om, onder fchijn van Godsdienst, de pogingen tot nut van 't Algemeen tegenteltaan.. Weldra hoort men: de kerk is in gevaerl en men zoekt met. ene zekere geestelijke heer;chzucht de verlichting van *t algemeen te keeren. Waerom toch dit voor* geeven? is de Godsdienst van den menschüevenden je sus niet voor alle Handen van menfchen

Sluiten