Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï8 )

wijde, ca ongewijde fchrifccn! — hoe onkundig zouden wij zijn in vele zaken , welke van zoo veel invloed zijn op ons zedenlijk gedrag! ——

maer hoe veel gelukkiger zijn wij nu? de

nodige werktuigen zijn verbeterd — en door het leezen, en fchrijven kan' zeer veel goeds te weeg gebragt worden :— of hebben onze Voorouders alles tot Hand gebragt , zoo dat er voor ons niets is overgebleven ? Neen! alles moet van tijd tot tijd tot volmaaktheid gebragt worden, en het blijft den -meergevorderden bevolen het opkomend.geflagt te bekwamen, om dat hetzelve eenmael hunne plaets moet vervangen — en hoe zal,de Jeugd hier ooit toe bekwaam worden, indien zij niet reeds vroeg hier toe opgeleid, en met de noodzakelijke kundigheden voorzien word! Zeker zijne uwe Voorouders in deeze waereld voqrdgekomen — maar hadden zij de waereld niet beter kunnen dienen, indien zij in de eerfte kundigheden onderwijs genoten hadden ? Zommigen ieven ook in enen goeden welftand, fchoon zij niet lezen, fchrijven, óf rekenen kunnen; maer zouden zij evenwel niet verder kunnen komen, indien zij dit in hunne jeugd geleerd hadden?

Mogten nu deeze aanmerkingen de heerfchende yooroordeelen ontzenuwd en kragteloos gemaekt hebben! mogten zij u allen overtuigd hebben, van derj f.aren, aerd, en de inrigting van dit hflituutl Hos

yeel

Sluiten