Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 19 )

véél zou daar dóór dé behoeftige jeugd winnen, en hoe onuitfprekeiijk aangenaem zou mij het gedagte zijn , dat ik door deezen mijnen arbeid ben nuttig geworden! Mogt inzonderheid het ver* rigten van- de volgende plegtigheid, waer toe ik nu overga, uwe aandoening, en gevoel verlevendigen! mogt zij zelf medewerken tot overwinning der vooroordeelen, en u aenfporen, om ons oogmerk-te begunftigen! Hoe veel nut zou dit toebrengen — hoe veel zegen zoudt gij daar door verkrijgen!

3 s AEN-

Sluiten