Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïaet geen vuige laster uwe zucht verflaeüwën — dat veeleer uw lust vlijt, en zorg vermeerderen .—■ zoo zult gij de achting aller braven, en de liefde uwer Leerlingen verkrijgen. Laet de hoop van eert gelukkig gevolg van uw onderwijs u opbeuren — en denkt, dat uw doel de gunst van God verwerft.

Gij, ouders, wier kinderen thands beloond zijn ! gevoeldt gij niets bij het verrigten vin deze plegrigheid? Zoudt gij zonder hulp van de weidenkenden onder ons Wel immer in ftaet geweest zijn, om uwe kinderen'in deze kundigheden 'te doen onderwijzen ? — uwe behoeftige omftandigheden laten u zulks niet toe. ö Zijt dan dankbaer jegends die braven, welke zoo vee 1 liefde voor het welzijn van uw kroost hebben — geeft blijken van uwe dankbare erkendtenis, door uwe kinderen vlijtig in de School te zenden, en hen optewekken tot naerstigheid. Hoe aengenaem moet het u zijn, wanneer gij dezelve tot uwe blijdfchap, tot goede burgers, en opregte Kristenen ziet opgroeijen!

Welk

Sluiten