Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

„ Lichaam des Bataaffchen Volks, getrouw te zul„ len waarnemen, onder 1'peciaale directie van ge„ melde Commisfie, of die van wegen dezelve daar „ toe zal zyn gelast; en dat ik my in allen opzichte „ zal gedraagen naar de Inftructie deswegens gear„ resteerd,of nog te arresteeren."

Referveerende dezelve Commisfie aan zich, om deeze Inftructie ten allen tyde te altereeren, te ampliëeren en te veranderen, zoo als zy noodig zal oordeelert.

Sluiten