Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V? VOORREEDEN.

gaderd, een Lygêum van de zaal der Maronniers, in welkers midden die fchoone en zeer oude fchildery geplaatst is, en daarzy hun, naam van ontleende, gemaakt hebben, hoorde roepen.

Het gefprek liep, op het oogenblik, dat ik voor gefield wierd, over de verdichte ge. fchiedenisfen. De cudfle der bewooners van het Lygéum van Antinoiis was, toen, in gefprek met eenen taalkundigen van zestig Jaar en , wiens zedelyie en wysgeerige werken ontelbaar zyn, maar dien de byzonderheid zyner gedagten en wonderfpreuken , dikwils, ten /pot zyner tydgenooten jlclde, om dat hy het ongeluk heeft, van zelden gelyk te hebben, en fieehts alleen] van zyn gevoelen is. Het verdichtsel van Moine was het onderwerp : de oude gekirde wierd

er