Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN. xi

te bederven, door hen valfche denkbeelden rte gecven. Gy wilt by hetzelve de gehechtheid aan de bygeloovige uiterlyhc plechtigheden der algemeene godsdienst uitrecijen, en gy laat de duivel beftaan, als gy htm de priesters %uineemt , die denzelven met het wywater en eenige latynfche woorden waanen te ver dryven. Gy laat het kwaad in wee ■ zen , en gy vernietigd het hulpmiddel: dat is eene wreedheid. Hy. Maar-, hoe moet ik te werk gaan, om den duivel te kunnen gaan zien , zonder dat het volk in/laat zy, er deel in te neemen ?

Zy. Het getal der tooncelcn verminderen , op dat het gemeene volk die niet meer bezoeke ; of, dat beter is, zulk foort van fiukken verbieden, door taalzifters