Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN. xm

dan heeft de christelyke godsdienst het geding gewonnen; een verder betoog is onnoodig, en dat is het geen gy niet wilt. Zoo de nabootzingen , waardige mededing/Iers na de geheimen der Twaalfde eeuw , nuttigzyn , waartoe fchryft men dan tooneelflukken P Fenelon, de Jaloer ♦ fche;vrouw, de Dobbelaar, de Huigchelaar en de Kasteelen in de lugt zyn van geen nut; de fchryfwyze is er te veel, byaldien het wanfchapige der gedagten en afbeeldingen voldoende is.

Ik hoop , dat de volgende byzonderheid u het gevaarlyke onzer engelfche verdichtzels zal doen blyken, zo als de geheimen van den donkeren tooren, en het kasteel vanGalline, en, van onze fchouwfpeclen, zo als die van de Non van Lindenberg,

tk