Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< * >

en verbitterd, even als de zoetfte deelen vari een'fynen drank het zuurachtigfte worden; eene nabootzing, die, yder oogenblik, van fchrik de kramp verwekt, 'verdikt onze verfleetene vezelen. Den onderrigten meusch. dien de vooroordeelen en zotte vrees niet kunnen tteffen, houd zy, zonder gevaar, bezig. Maar de zwakke weezens, wiens gedagten men vervalscht, cn die, gretiglyk , den beker der dwaling uitdrinken, zyn vatbaar voor allerlei zoorten van verleiding, wanneer een doorfleepencdie, tot zyn voordeel, in het werk wil Hellen. Men fpeele in eene departeméntaale Stad, het is de Duivit, een yder zal er nwr toe loepen; <!e dorpeling, die er niet by tegenwoordig heeft kunnen zyn, of die, het Rezien hebbende, bet aan de anderen Inwooners van zyn dorp zoude willen aanwyzeu, zal, in ptf* vau eene groote en keerlykc juboozUig, nseti, dan eene walgclykc dulvetary aanbieden : aldus zyn de byeenkomsten, waaï van ik de befchryving gaa geeven, ontiraan..