Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 4 >

Deeze zwarte man verklaarde, terftond, aan dit jonge meisje, dat hy de duivel was ; dat , zo zy naar hem luisteren en zich aan hem overgeeven wilde, hy haar gelukkig zou maaken, door haar een voordeelig lot toetefchikken , en dat hy haar onderrigten zou omtrend verfcheidene middelen , om veel goed aan haare vrienden en veel kwaad aan haare vyenden te doen.

jfohanna Harvilliers, die, door haare moeder, door bedreigingen, allerflechtfte behandelingen en verleidendlte beloften, tot dit tooneel voorbereid was, nam de aanbiedingen van den bedrieger aan, en betuigde hem veel lust te hebben, om op zynfehool voorderingen te maaken. Hy zcide toen, dat zy God moest verloochenen. Hy gaf haar voorfchrifcen, die zy- herhaalde. Dit geheel duivelsch begin baande' de eenvoudige ea onwectende Johauna den weg tot de allerfchuldigfte gemeenmaking; aan ftrikken omfingeld , aan eene verwoede moeder ovcrgeleeverd, ten doel aan de opzieding der driften, die deezen

en-