Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 13 >

de punt daarvan op den borst haarer dochter, en dreigde , op den wreeden toon eener Euménide, haar te zullen verdaan, byaldien zy weigerde, haar te velgen , en, zo zy een enkcld woord, dat wcd;rftreeving te kennen gaf, uittede. Johanna , om haare moeder , voor eene misdaad te behoeden , bewilligde, om een leeven, dat haar haatlyk was, te behouden ; zy verzaamclde haare krachten , richtte zich op , en vervolgde haaren weg. Zoo johanna haaren loop noch een uur had kunnen vertraagen, de tusfehentyd van de eene zitting tot de andere zou haar de middelen van behoud en hoop gelaaten hebben. De haan begon te kras ij en , en zyn morgengekraai was, altyd , het teken der fluiting dier zittingen. Maar het noodlot ftortte de ongelukkige dorpelingen in haar verderf; zy was aan de god^ lykheeden der hel, die haar' prooi opeischte, toegewyd, en niets kon haar daar aan onttrekken. Een licht, tusfeheu de boomen , trof haard oogen, het is dat, het welk het hol verlicht, waar heenen haare fchreeden gerigt

waa-