Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K[ 21 >

draagt de zeege weg , de voorzitter flaa* haar zyne hand om den hals, en trekt haat haar hem toe. Hy geleid zelf den mond der te ontfangene op het reeds fchuimend Wangedrogt, wiens flingerflaagen de overwinning van Johanna's aantreklykheeden bewyzen, en een lang geruisen van vreugde en hevige uitfchaaterlngenvaulagchen verwekten. ,,Het offer! (fchreeuwen, alsdan, met eene eenpaarige ftem, de teegenwoordig zynde van j, beiderlei fexén ;) Het offer! Johanna Har,, viliers heeft genaade by ons opperhoofd ge„ vonden, zy is zyne liefkoozihgen waardig." Op het oogenblik laat hen de lamp , die dé laatfte draaikringen van een flaauw licht, midden onder eenen dikken en ftinkendcri rook, uitwerpt, in de diepfte duisternis. Johanna, door de fterkc armen van den voorzitter aangetast, ligt op dé fchraag, waarvan hy koomt aftetreedeu , uitgeftrekt. De ftnart doed haar céu' gil geeven. Welken dé geheele vergaadering , door van vermaak téftampvoeten, door gezangen, die haare verC 3 be.el-