Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< aa >

beelding noch kunnen verheffen , en haar eehe volmaakte geneugte verfchaffen, beantwoord; het voorbeeld geeft haar moed, haar oor is niet, dan door het geraas der zugten , der afgebrookene uitdrukkingen , en ademhaalingen der offeraars en offeraarfters, die haar omringen , en haar aanmoedigen, zich de gunften des grooten .oppeihoofds waardig te taonen, getroffen. Ter eere der drievoudige Hécate, Godesfe der fchaduuwen, heeft een vloeiende vuurberg, drie keeren, fai den boezem van het flacluoffer gevloeit; en de zagte pynigingen , die de eerfce offerhand veroorzaakt, door de onuitfpreeklyke wellusten, die de twee anderen hebben voortgebragt , iritgewischt zynde, laaten de bezu cekene van liefde en verlangen zieltoogen. D e lamp is weedef aangeftooken, Johanna heeft haare oogen'op een' hoop van geheel en al naakte mannen en vrouwen, die de verborgenheeden van 1'Androgyne en de verfoeielyke offerhanden van fodomie vieren , gcQaagen , gecopend. De dans volgd op dccze afgrys-

lyk-