Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 >

lykhceden, en de affcbuuwlykfte orgcbondenhceden, zoodaanig als te Roomen defpeelen van Flora waaren . en de feesten van de goede Godes , bellooten deeze zitting , zoodraa de baan bad gekraaid. (8)

Johanna, weeder naar haar moeders huis keerende, hield een diep ftilzwygen in agt ; haare ziel was noch in den dronkenfchap en hi een zoort van verdooving , dat zulke vreemde en voor haar nieuwe tooneelen haar moesten vtroorzaaken, gcdompelt: Zy kon over het geen haar was oovergekoomen, noch berouw hebben , noch zich verheugen , zoo veele moeite had zy , van haare zintuigen , te bepaalen. Haare moeder, op den uitflag trotsch, eerbiedigde haar fiilzwygen, en Johanna, doodlyk vermoeid, fliep , zonder verhindering, tot op den middag.

By haare ontwaaking, ontfingzy het bezoek van den zwarte man, die haar eenige gefchenken gaf, en die, na haar de allergrootfte. befcheidenheid omtrend alles , wat voorgevallen was, belast te hebben, haar verliet, Q 3 «a»