Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 24 >

paa haar verzeekerd te hebben, dat hy haa? nooit, zoo lang zy gedienstig en gehoorzaam zou zyn, zou verlaaten. Nieuwe vervoeringe bevingen Johanna , in welker ziel de kwaade, en tot hiertoe verdoofde neigingen , zich op eene fchriklyke wyze kwaamen te ontwikkelen. Een onlsschbaare dorst uaa den wel" lust, welken zy kwam te fmaaken, verhittede haar bloed. Van toen af konden de zwarte anan en de zeldzaamheid der feesten dier byeenkoomst haar niet meer behaagen. Mid2erwyl vroeg een iiiwooner van Laonois, door Jhaare fchoonheid ontftooken , en die haare fchandelyke gemeenzaamheid niet wist, haar ien huuwlyk. De zwarte man wierd over de eyde, die zy noest kiezen , geraadpreegt. Deeze raadde haar den voorflag aanteneemcn, en nam zyne maatreegelen, om te beletten dat deeze verbindnis zyne drift niet hinderde. Het huuwlyk wierd dan befiooten, en de gemeenzaamheid ging er des niet ca minder om voort, zonder dat de man er eenig het minft vermoeden van had.

Da