Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ >

naar de bycenkoomst. Deperfoonen, die de eerfte voorwerpen haarer lasteringen waaren, klaagde haar, als tooverc», by den regtsvoorderaar des koouings van Ribemont aan. Deeze amprman deed haar vatten., en men begon haar pleitgeding, waarvan nu de gefchicdenis gaat volgen.

Johanna Harviliers had eene dochter, van ecnelastigenen twistagtigen inborst, eenvrttgt desoverfpe's, en door eene,zoofchuldige, moeder beftierd, kon het niet anders zyn: een kwaade boom brengt zelden goede vrugten voort. Eene gebreklyke opvoeding bevestigde noch dit jonge meisje in haare neiging tot het kwaad. Op een' dag, dat zy, meteen buurman, die niet verdraagzaam was, twis: zogt, doeg haar deeze: Johanna Harviliers, pp het gerugt zynde kooruen aangcloopcn, koos de zydc haarer dochter, en dreigde den buurman, diehaardurfdemishandelen. Johanna, hield zich, nu, nergens anders meede bcezig, dan met de middelen te bedenken , om zich tewreeken: 4e eigenliefde, belesdigt zyndc, C 5 bragt