Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■ 33 >

landen verborgen, toen de doodklok haar oor kwam te treffen. Langzaam verlehgda klanken, en die zich, na lange tusjchenpoozen, opvolgen, het droevig gezang van de be" dienden der plegtigheid, het gezigt der topftfen, die de Iykftaatie verlichtten > alles ver-, vulde haare ziel met fchrik. Het koomt h,aar voor, dat zy een diep gezugt dwars door de kwaalyk te zaam gevoegde planken der doodkist, op het oogenblik dat dezelve zich vlak voor haar vengster bevind , hoort koomen,en haar van doodflag befchuldigen: het fchynt haar toe, dat zy het geraamte van het flagtoffer, midden uit de duisternis, langzaam naar haar toe ziet koomen, die haar zyne doodskleederen, zynen zwarten borst, zyne maagcre armen, en de houtmyt haarer moeder, die haar wagt, toond. Verbaast, aan alle de duizelingen eens zwaks harfengeftels overgegeeven, dwaald zy, en rold zich over den 'grond haarer kaamer, zich de haairen uit het hcofd trekkende, vreesfelyke gillen ^eevende, eri zich het hoofd teegen de muuren ftootende.