Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ 38 >

van vyftig jaaren. Eene onnoemelyke meenigte was by haare ftraf tegenwoordig, minder nit nieuwsgierigheid, zegt de gefcbicdfchryver van dien tyd, dan Wel, om zich omtrend de dood van die gewaande toveres verzeekerd te houden, en op dat men er uiers meer van te vreezen bad.

Een moedig man verdeedigde Johanna: het was te laat, en het volk onverzoenbaar. jfean Huivier, een geneesheer, deed dit jaar, te Basle, een boek over de tovergreepen {de Prcstigiis) drukken; hy fchryft de tovervloeken , de betooveringen, de duivelskunst, de tovergreepen enz. aan natuurlyke oirzaaken toe. Hy laakt , van ter zyden, de zwakheid der rechters, die, op de getuigenisfen van onweetend of vooringenoomen Cu) gemcenvblk , lieden tot de houtmyt veroordeelen, die dikwyls , nergens tnders fchuldig aan waaren , dan aan ligtgeloovigheid , bedriegery of ongebondenheid.

Btdin , komt ten zelfde tyd, de réchter!? die het beflaan d«r tovenaars in twyffel feheeö. jien

Sluiten