Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kt 39 >

i;cn' getrokken te hebben, weeder te befehuldigen; hy had zyne bouwftoifen ,gehcel en al klaar, toen het werk van Huivier in het licht verfcheen : hy had zyne bouwiroiTeü hangende het regtsgeding der tooveresfe van Vcrberien, byeenverzaarneld, en die ge* beczigd tot de zaamenitelling van eene verhandeling in vier deelen, getyteld- de duiveliunde der taovenaars, door jf. Bodin, Richter. (12)

Die verhandeling kwam, dadelyk, in het licht , na de ftrafvoltrekking aan Johanna Harviliers , buiten en hehalven een nieuw werk over de Zeehonden, dat Jcan Huivier, weinig tyds , na dat over de toevergreepen , door den druk gemeen maakte. Bodin wilde f by-, zyne verhandeling, een' weederlegging van dit nieuwe werfchynfel voegen. Met alleen gaf hy voor, te bewyzen, dat er veele toovenaars heflonden , ■ maar noch fcheeldehet weinig, of hy wilde den geneesheer, Huivier, en anderen, wysmaaken , dat hy zelf een toovenaar is; maar. de,.,behandeling D 3 dee.

Sluiten