Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4P >

deezer vraag niet tot het doelwit van pn werk behoorende, zoo verwyzen wy den leezer tot al het geen over deeze onderwerpen gefchreeven is geweest. ■ Aldus ftierf de ongelukkige Johanna , als het fiachtoffer der moederlyke begeerlykheid en gezag. De onkuisheid eens monniks bezoedelde haar; het voorbeeld haarer mtedeburgeresfen verhardde haar tot de bygeloo-

vige oefeningen : een verlangst na wraak I

maakte haar tot eene moordenaaresfe. De onweetendheid en dweepery haarer eeuw wierden haare misdaaden, en bragten een ligtgeïoovig en vreesagtig weezen, dat eene beetere opvoeding en eene meer verlichtere eeuw moogelyk nuttig aan de maatfehappy had kunnen doen zyn, tot de houtmyt, zoodanig was in het einde het gevolg der duivelaryen, die de kindsheid van het tooneel voortbragt: mogt haar zeer hooge ouderdom er de droe yige uitwerkingen niet van hernieuwen!

AAN-