Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 42 >

men de kinderen aan Marat en Robespierre, toe.

fjO ïn het Jaar, 1507, deed iemand, IA01 van Amemal, genaamd, een Schoolmeester uit het koor van Béthune, een deel pver de duivelaryen, op groot papier, in het 'licht verfchynen , waarvan de uitvoerders in zwarte huiden en verfchriklyke kleedingen op het tooneel kwa«menEr waaren grcote en kleine duivelarysn.

(3) De twee Grétans, in de otnmeltreeken van Compiégne geboortig, en, door hunne tooneelftukken bekend, hragten die by-

• . zöndere en gcdrogtelyke vcrtooningen • Tan Parys naar Valois. In het begin der

•**?stegeering van Hendrik den III, wierd de .sfVerborgenheid van het leiden in het kruisraam van de groote kerk van Verberien gefpeeld, en, eenige jaaren daarna, de marteldood van de heilige Margeriet te. Ferté Milon vertoond. Die duivelaryen wierden by byzondere lieden, en in de paleizen , altyd; met den grootften toeloop ge, fpeeld.... Heeft