Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 43 >

Heeft men geen recht, van verbaasd te zyn; ik zou meer zeggen, uit verontwaardiging, dat in de 19 eeuw, wanneer een Racine , Crebillon , Defronfchês | Molière,- Regnard, Vel aire en Desfbrges,-'zoo veele voorbeelden van goede blyfpeelen en weezenlyke treurfpellen gOpBMÉ hebben , de wreede eeuw y4^''-Mvelanen ■ Zich hernieuwd , en dat de Franf#h'en in meenigte loopen naar de duiveJaryeu van den burger Cuvelier, en naa de verzoeking van den heiligen Antonius, en dat oiize verdichtsels er de fehets toegee*SJ»'sib .tt^/gfi-iff rönaifodj a»)tèaW99ao<!tC4) Dit is het, dat tot het fpreekwoord: den. beestfpeelen: aanleiding gegeeven heeft.

Die bycehkoomften waaren, dadelyk, niets anders, dan eene naavolging der duivelarfen aan een enkeldperfoon; zy ontaardden in fchanddaaden en ten toon ftellingen. Catharina de Médicis, Hertoginne van Valois, belchermde dit foort van bygeloof , dat, geduurende meer, dan honderd jaaren, eene blykbaare betrekking cp de algemcene zaaken had, Men D 5 *u ge"