Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 53 >

nen engelin, dat ik deezen nacht gedaan héb de dingen ....

de Begunstigde enz.

Koninglyk , papa, koninglyk. ( zy glimplacht.') Maar zie dan die Thierry! die man Is bnverdraaglyk langzaam! zie, of hy koomen zal, (zy fbhclt.)

de Kooning.

Hy zal niet koomen : zoo veel te beeter , ik ben er verheugd over. Is het wel mooglyk, dat een kooning ooit een oogenblik vry kan zyn, a's hy het wil!

de Begunstigde enz.

Ach! het is de fchuld niet van uwen mr. Thierry: hy bedroefd my. Ik ben vreeslyk vergramd. (_zy fchelt.)

de Kooning. Hou toch op; ik zeg u, gy zult de fchel breeken. Gy maakt een geraas van den duivel!

% 2 Thierry

Sluiten