Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 54 >

Thierry opend, eindlyk, het vyfde tooncel, door, mer afgepaste fchreeden , en iu den koeliten bloede in te koomen. (Het is nuttig, hier aantemerken, dat de traagheid van Thierry op bevel gefchiedde.)

de Begunstisde enz.

God lof! ziedaar dan, Thierry; zyt gy doof? het is een' eeuw geleeden, dat ik fchel, en weder fchel. In waarheid, dat is ys!yk! ik kan u , niet langer houden, zoo dat zoo voortgaat.

Th i erwt.

Verfchooning, Mevrouw, maar .... ik heb het niet gehoord.

de Begunstigde enz. Met gehoord? welk een antwoord! mr. Thierry, men kan my geene fprookjes wys maaken; gy waart ougetwyffeld beezig....

Thierrv.

Beezig! vergifnis, Mevrouw de Marquifinne: ik zweer. . , .

de