Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•f 57 >

de Kooning (ten uiterften verlamd.')

Is het mooglyk? heb ik wel gehoord? hoe, mr. Thierry, gy leest dat verfoeilyk boek, dat ik kom te verbieden? ... en waarvan ik de fchryvers verban?

de Begunstigde enz.

Dat was 'het beste niet, dat gy, onder uwe regeering, zond gedaan hebben. - , .

de Kooning. 1

De wcctkring, mevrouw', gy kent dat werk dan niet; welnu, vraag het aan mynen Can. felier, marquifinne, hy zal u zeggen wat het is, de weetkring. Hy heeft het my gezegd, en ziedaar, hoe ik het weet

een bock om te branden! foei!

de Begunstigde enz. (ter zyden.)

Welke eene doordringenheid. (hard c/>)uwe Genade zal my verfchoonen', maar ik , ik beoordeel niets, na anderen. Ik geloof, dat men u bedroogen heeft.

E 4 DB