Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KT 5S >

de Kooning.

Och! ziedaar, gy zyt toch altyd dezelfde, Altyd, de voorftanderes , de vriendinne der dropmers, der zulken, die hun leeven met papier te heklrdden doorbrengen. De gocdheeden, die gy voor dien klvtncn Ebt van Bernis, die naderhand , als zonvcclc scderen ondankbaar ii geworden, gehad hc:t, hebben u niet vcrbcctcrd. U ontbreekt niets meer, dan, hecder. , ccn aflcliuuwlyk boek te verdeedigen. . . .

DE BïCLNATlCDE CTJZ.

Affchuuwlykj ach! de uitdrukking is al te. fterk ....

de Kooning.

Al te fterk 1 och neen , ik weet wel, wat ik zeg .... myn canfelier heeft my gezegd, dat het een zeekorartykel, regeering, gemaakc door eenen zeekeren ridder van Jaucourt. in. zich bevatte, die ... . ik zie wel, dat gjr het niet geleezen hebt . . .

P,E