Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Go >

werk juist een geheel teegcnltrydig uitwerk-

zei, als gy u verbeeld, zal hebben

een verbooden boek trekt de aandagt eh het verlangen naa zich. De vervolgde fchryvers zullen de voorwerpen der roemrykfte achting en van het mcedelyden worden. Hunbyzondere twist zal een algemeene twist worden het volk, tusfchen hen en ons moetende oordeelen, zal de oogen openen, het bemind ons juist niet zeer fierk *

de Kooning (driftig^

Ha! hier verwagtte ik u ... . heeft hy my den bynaam van veelgeliefde niet gegeeven? gy glimplacht .... maar is het niet de waarheid?

de Begunstigde enz,

Vraag het aan uwen canfelier, en, zoo hy eens van zyn leeven oprecht wil zyn , zal hy u de waarde van dien bynaam leeren kennen , en hoe zwaar hy wecgen zal in het eevenwigt der verbeelding, wanneer her mis.

bruik