Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6i y

bruik van het gezach het noodlottig gevaar zal verhaast hebben.

de Kooning.

Dat is te zeggen, dat ik zelf de roede moet geeven, om my te laaten tugtigen. . . .

de Begunstigde enz.

Neen, niet zoo geheel en al: maar, niet kunnende beletten , dat de zaak gebeurt j zult gy u , ten minften voor het oog des volks, de verdiensten verfchaffen , van het gewild te hebben , als gy het kund beletten. Maar wy, wy fchermen hier in den wind: deeze weetkring, door zyne inrigting en waarde, is niet gefchikt, om door het volk beoordeeld te worden. Dit artykel is niet fterker, dat het geen elders en van alle lydui berwaards gezegd is geweest. Hecht er zoo veel belangrykheid niet aan, en gy zult de uitwerking, die dit artykel, dat; u ontftcld, moet voortbrengen , veel verminderen. Ik fchroom, niet te zeggen, dat de vervolging