Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hén nieuwen glans verpligt zyt, gy -ïoud ten uiterlten verbaasd ftaan. . . .

de Kooning. En, aan wien, zo het u behaagd? . . . de Begunstigde enz.

Aan uwen vyand, aan den befchermer , aan den vuurigften medearbeider derweetkring; in één woord, aan Jaucourt.

de Kooning.

Aan hem? ....

de Begunstigde enz.

Aan hem zeiven . , . . hy heeft my onderhanden gehad, hy heeft my geneezen. Byaldien ik u nu lief ben, Vorst, vervolg daii de vrienden van hem, die voor u behouden heeft, het geen gy met uwe liefde verwaardigd ,. , ,

Fa bi