Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winnen: ik ben het leezen zat, flaan wy het over, en doed my dat vermaak. Wat moet men doen? de glans dier fchelmfche pogen bepleit, altewelfpreekend, de zaak der yeetkring. Ik geef my over . . .

de Begunstigde enz. (hem papier en een pen aanbiedende)-

Ha! Vorst, het middel, om u niet te he~ minnen! ziedaar een pen, fchryf ....

de Kooning.

Geef op, ik fchryf ....

de Begunstigde enz.

Foei dan! gy hebt te veel veriland, om my noodig te hebben .... doed het vonnis, Hechts, herroepen,

de Kooning. (fchryvende en den brief aan de begunstigde minnaaresfe ter hand fteilende.

. . Welaan, gy overwint . . . : kon ik my bedde-