Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ?7 >

reld ontftoolen : het geval was belemmerd. De priester, hebben veel eigen liefde, en hunne hoovaardy doet hen gelooven, dat zy meer te verliezen hebben dan elk ander, hy zy ook, wie hy zy. Zie hier dan de zamenfpraak, waar toe die gebeurtenis aanleiding gaf.

Picter , myn jonge, wy zyn verdwaald. Myne meening is ook, myne meester, dat gy geen orgelyk hebt; dat is waar. Hoe kunt gy niet bedaaren ? Och ja wel ! jlat is moeüyk; ik zie niet klaarder dan in een oven, en fiimiijer, om u de waarheid te zeggen, ik ben niet geheel en al gerust. By nacht, zoo als het fpreekwoord zegt, zyu alle katten grys: het kon wel, dat eenig ftrooper , vindende, dat gy meer dan een konyn, waardig waart, goedvond, ons te koomen plukken; ik, ik zou my een weinig vreemd kunnen gevoelen ... cn . . . ook, meester, de kloosterwyn is goed, maar men moet er zich niet zoo veel aan wennen, want ziet gy - . . — loop heen , fchobbejsk, gy verftout u, my raad te geeven, geloof ik.—

Och!