Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 82 >

ten van die oude inimren nestelen, — Gaa klop aan de deur; hy is niet ver, gy ziet haar . . . Een man moet niet vreezen: het is, altyd tyd, zich te onderwerpen, en zich na de omltandigheeden te ichikken, wanneer men al zyn best gedaan heeft, om zich uit eene verleegcnheid te redden. — Dat is wel gezegd, maar. vocrzeekcr, is'"dar gebouw niet bewoond, of het k:Bét hiér! zyn , dan doorgeesten, of fchelrnen van valfche munters: dat is misfchien hét hol van die vervloekte jonge Herders, die zoo veele verwoestingen in onze flrècken hebben aangcregt. Ziedaar , meester , ik voel daar geen' moed toe- Wy hebben het erg ik weet het, maar er kan ons noch erger ovtrkoomen, blyven wy, zoo als wy zyn , uit vrees ... ga, gehorrzaam. — Pieter gaat , albeevende, voort, ziet om, tast rondom zich heen, vind de deur, vat den verroesten klopper aan, die, met kragt opgeheeven, geluid geeft, en niet afwil vallen. Pieter waapend zich metmoed, de deegen's*treffen zich; een vrccslyk geraas